Publicerad

Det här gäller för fyrverkerier

Att använda fyrverkerier inom tätbebyggt område i Arboga kommun kräver alltid polistillstånd utom på nyårsafton och valborgsmässoafton mellan klockan 18.00 och 01.00. I Arboga finns det flera platser där pyrotekniska varor aldrig får användas eller där det alltid krävs tillstånd från polisen.

Många känner inte till vilken kraft som finns i fyrverkeripjäser. En felaktigt hanterad pjäs kan innebära stora risker för människor, djur, natur och egendom. Många djur och människor upplever också fyrverkerier som skrämmande och obehagliga. Visa därför hänsyn och omtanke för varandra.

Lokala ordningsföreskrifter

I Arboga kommun finns lokala ordningsföreskrifter för användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.


Det här gäller i Arboga:

Du behöver alltid polistillstånd för att använda fyrverkerier inom tätbebyggt område utom på nyårsafton och valborgsmässoafton från kl. 18.00 till kl. 01.00 därpå följande dag.


Följande platser räknas som tätbebyggt område:

 • Arboga tätort
 • Götlunda tätort
 • Medåkers tätort

Här krävs det alltid tillstånd

Det krävs alltid tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor på följande platser:

 • Centrala delarna av Arboga inom ett område som begränsas av Herrgårdsgatan
 • Väg 572, Västerleden
 • Centrumleden
 • Skandiagatan
 • Engelbrektsleden
 • Stureleden

Förbjudna områden för fyrverkerier

Det är alltid förbjudet att använda alla sorters pyrotekniska varor på följande platser:

 • Hjälmaren
 • Arbogaån
 • Närmare än 100 meter från äldreboenden och LSS-boenden i Arboga

Arboga kommuns lokala ordningsföreskrifter och kartbilaga

Så säger lagen

 • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkeri er och pyrotekniska varor är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier och andra produkter eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.
 • Sedan 2002 rådet det så kallat ”smällarförbud” i Sverige. Smällare får endast användas av den som har rätt utbildning och särskilt tillstånd från kommunen.
 • Det krävs inte något tillstånd för tomtebloss, partypoppers och liknande mindre produkter som är avsedda att användas inomhus.

Läs mer om tillstånd och regler för fyrverkerier på polisens webbplats

Fyrverkerier | Polismyndigheten

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: