Publicerad

Arbetet i Södra spåret snart klart för i år

Exempelbild

Arbetsbild från spåret i augusti i år.

Arbetet med att förnya belysningen i Södra spåret påbörjades i september 2022 och börjar nu närma sig slutfasen. Under vecka 51 och 52 fortsätter arbetet med elen, något som innebär att spåret delvis kommer att tändas.

Bakgrunden till arbetet är att äldre trästolpar och armaturer som fanns längs sträckan dömdes ut och var av säkerhetsskäl tvungna att tas ner. Kabel, fundament och belysningsstolpar är på plats och det som kvarstår är elarbeten samt montering av de sista armaturerna, något som planeras att vara klart i samband med årsskiftet.

Just nu är det halt i spåren

I samband med att arbetet med elen färdigställs kommer spåret delvis att belysas. På grund av vädret och det hala underlaget avråder dock Arboga kommunalteknik från att vistas i spåret.

Översyn och förbättringar under våren

Spåret har i samband med belysningsarbetet även jämnats till och förbättrats med nytt grusmaterial. Det återstår arbete som inte har kunnat genomföras på grund av att marken nu är för frusen, som till exempel att rikta alla stolpar.

 

Arboga kommunalteknik kommer att avvakta vintern och våren så att ytorna hinner sätta sig, varefter spåret ses över och eventuellt bearbetas ytterligare samtidigt som stolparna riktas.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: