Publicerad

Förberedda företag - ny satsning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Exempelbild

Som en del av pågående kunskapssatsningar för att stärka totalförsvaret och utveckla försörjningsberedskapen genomför Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB en kampanj riktad till små och medelstora företag i Sverige vid namn Förberedda företag.

Målsättningen med kampanjen är att bidra till:

  1. en ökad kunskap om företagens betydelse för totalförsvaret samt offentliga aktörers ansvar och roller
  2. att företag vidtar åtgärder som minskar deras sårbarheter och stärker deras beredskap
  3. att privat-offentlig samverkan etableras.

För mer information finns på MSB:s webbplats Beredskap för företag

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: