Publicerad

De kommer att leda Arboga kommuns nämnder under mandatperioden 2023-2026

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november valdes ledamöter och ersättare i kommunens styrelse och nämnder, samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i nämnderna. De bildar tillsammans nämndernas presidium.

En ordförande eller vice ordförande i en nämnd har det främsta ansvaret för att kalla till sammanträde, sätta dagordning, leda sammanträdet och fördela ordet. Här nedan kan du ta del av nämndernas presidier för mandatperioden 2023-2026.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Jonna Lindman (M)

1:e vice ordf: Håkan Tomasson (M)

2:e vice ordf: Andreas Silversten (S)

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Richard Fallqvist (L)

1:e vice ordf: Magnus Eriksson (SD)

2:e vice ordf: Bo Molander (S)

Fritids- och kulturnämnden

Ordförande: Martin Nyqvist (SD)

1:e vice ordf: Marianne Samuelsson (L)

2:e vice ordf: Peter Weiderud (S)

Socialnämnden

Ordförande: Rahaf Ramdo (KD)

1:e vice ordf: Christina Johansson (M)

2:e vice ordf: Martina Fransson (S)

Valnämnden

Ordförande: Christina Johansson (M)

1:e vice ordf: Kjell Wendin (KD)

2:e vice ordf: Kjell Persson (S)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: