Publicerad

En vecka fri från våld – Här är programmet för hela länet

Exempelbild

Alla veckor borde självklart vara fria från våld, men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Mellan den 21 och 27 november pågår därför kampanjen “En vecka fri från våld” som handlar om mäns våld mot kvinnor. Begreppet mäns våld mot kvinnor innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Den 25 november är det också Orange Day som är den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. UN Women uppmanar oss alla att under dagen, eller varför inte under hela vecka 47, manifestera mot mäns våld genom att klä oss i något orange eller på annat sätt uppmärksamma mäns våld mot kvinnor.

 

Under veckan kommer du kunna ta del av flertalet olika aktiviteter runtom i länet, se Länsstyrelsens webbplats för program. Veckan riktar sig både till yrkesverksamma och allmänheten. En vecka fri från våld | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

 

Det här händer i Arboga kommun under En vecka fri från våld.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: