Publicerad

Nytt driftbolag ska förstärka VA-verksamheten

För att möta utmaningar såsom klimatförändringar och investeringsbehov har kommunstyrelsen beslutat att öka samverkan inom VA-verksamheten. Nu planerar Arboga och Kungsörs kommuner att bilda ett gemensamt driftbolag.

För att skapa en än mer robust organisation, som möter både dagens och framtida krav, har kommunstyrelsen tillsammans med AVAAB ,Arboga vatten och avlopp AB, fått i uppdrag att bilda ett gemensamt driftbolag med Kungsörs kommun och deras bolag Kungsörs Vatten.

 

Under 2021–2022 har ett arbete med att förbereda bildandet av ett gemensamt driftbolag genomförts tillsammans med en politisk styrgrupp med representanter från Arboga och Kungsör.

Politiska processen

Den 8 november 2022 bestämde kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att gå vidare med förslaget om att bilda det gemensamma driftbolaget. Arboga kommunfullmäktige kommer att ta ställning i frågan vid sammanträde den 24 november. Kungsörs kommun planerar att besluta i frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november.

Då kan bolaget starta

Om alla instanser röstar för förslaget så inleds arbetet med bolagsbildandet 1 januari 2023. Bolaget planeras att formellt bildas den 1 mars 2023. Bolaget blir operativt samtidigt som personalen går över till det nya bolaget den 1 januari 2024.


Ta del av hela förslaget här: Uppdrag att bilda ett gemensamt VA driftbolag mellan Arboga och Kungsör (pdf)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: