Publicerad

Sagostund på tigrinska

Exempelbild

Nu börjar biblioteket med sagostunder också på tigrinska!
Varmt välkomna på lördag den 12 november. Då har vi sagostunder på tre språk: arabiska, svenska och tirginska.

Rosa läser högt och berättar sagor på tigrinska klockan 11.30.
Shatha läser högt och berättar sagor på arabiska klockan 12.00.
Monica läser högt och berättar sagor på svenska klockan 12.30.


ናይ ጽውጽዋይ ግዜ
ንኩላቶም ቖልዑ ካብ 3 ዓመት ንላዕሊ።
ንጅምረሉ ግዜ ካብ ዕለት 121122 ንጅምረሉ ሰዓት 11:30።

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: