Publicerad

Spara på elen – tillsammans hjälps vi åt

Energisituationen i Europa och Sverige är ansträngd. Elpriserna är höga och det finns risk att det blir elbrist i vinter. Tillsammans kan vi förbättra situationen genom att spara el.

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Tillsammans kan vi dämpa elkostnaderna, minska risken för elbrist i vinter och genom elexport hjälpa våra grannländer att använda mindre gas.

Det här gör Arboga kommun

Arboga kommun arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera sina verksamheter. Till exempel anpassas temperaturen och ventilation i kommunens fastigheter. Sedan tidigare har även en större andel av kommunens gatubelysning bytts ut till ledlampor vilket gör att förbrukningen för belysning redan har effektiviserats. De kvarvarande ljuskällorna som är energikrävande fasas kontinuerligt ut mot effektivare alternativ.


Under hösten genomförs samtidigt en översyn av hur kommunens fritids- och kulturverksamheter kan bidra till att göra energibesparingar.


– Parallellt med det övergripande effektiviseringsarbetet arbetar vi med att påverka alla medarbetares beteenden i vardagen. Vi uppmuntrar de insatser som går att göra på egen hand, såsom att ta ur laddningssladdar och vara noggrann med att släcka belysning när den inte behövs, säger Anders Neuman, kommundirektör.

Energirådgivning för privatpersoner och företag

Önskar du råd om energieffektiviserande åtgärder, som privatperson eller företagare, kan du kontakta Arboga kommuns energirådgivare. Under hösten och vintern genomförs rådgivningsträffar på Arboga bibliotek. Nästa tillfälla är den 7 december.


Kontakta energirådgivaren här:

Läs mer om höstens rådgivningsträffar här:

Viktig information från våra myndigheter

Här hittar du information från Energimyndigheten om energiläget och tips på vad du själv kan göra:

På MSB:s webbplats kan du läsa om hur du kan förbereda dig inför ett längre elavbrott:

På den myndighetsgemensamma webbplatsen krisinformation.se hittar du samlad information om energiläget.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: