Publicerad

Fullsatt medborgardialog: Elförsörjningen avgörande för Arbogas utveckling

Exempelbild

Fler stolar behövde sättas fram när ett 60-tal anslöt för att föra dialog med Vattenfall eldistribution, VFED, och Mälarenergi elnät om den ansökan om nytt elnät som VFED har skickat in till Energimarknadsinspektionen.

2,2 mil med 130 kV-ledningar ska byggas på sträckningen Himmeta−Arboga−Kungsör för att säkra elförsörjningen från Köping till Arbogas och Kungsör kommuner nu och i framtiden. Elen måste räcka till invånarna, nya bostäder, företagen, industrierna och etableringar av nya företag i regionen.


Till och med den 17 november 2022 kan allmänheten, fastighetsägare, kommunerna och länsstyrelsen lämna in yttranden till Energimarknadsinspektionen. Därför bjöd Arboga kommun in till en medborgardialog i Medborgarhuset i torsdags kväll.


− För Arboga som ort är det avgörande att elförsörjningen kommer på plats så snart som möjligt. Idag stupar nya etableringar på grund av bristen i överföringskapaciteten. Det är fakta, säger Arbogas kommundirektör Anders Neuman.


− För att få ett säkert och hållbart regionnät med så här höga spänningsnivåer behöver elledningen vara luftburen. Det finns stora tekniska utmaningar med att gräva ner en kabel med höga spänningsnivåer på så här långa sträckor. Bland annat påverkas driften av elnätet, förklarar Åsa Forsberg, ansvarig för samhällskontakter på Vattenfall Eldistribution.

Mer elkraft enda lösningen

Representanter från bland annat Arbogas politiker och Industriföreningen Västra Mälardalen deltog i samtalet som böljade fram och tillbaka och berörde både ersättningsfrågor, teknikval och ledningsrätternas placering i landsortslandskapet.


− Företagsägarna i västra Mälardalen tror på sin verksamhet och vill utveckla den och många vill investera inför framtiden. Men, för att kunna arbeta med en etableringsstrategi krävs mer elkraft i både Arboga och hela västra Mälardalen, säger Lars-Erik Wiege, ordförande i Industriföreningen.


Politikerna vill förstås hitta den bästa lösningen för Arboga och Kommunstyrelsens ordförande, Jonna Lindman (M), betonade att hon är djupt oroad över elsituationen och berättade att frågan är högst upp på styrelsens agenda.


− Dialogen med medborgarna är viktig för att vi ska hitta den bästa lösningen, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande, Andreas Silversten (S).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: