Publicerad

Välkommen till medborgardialog om nytt elnät i Arboga

Exempelbild

Allmänheten, fastighetsägare och företagare bjuds in till en medborgardialog om ett nytt elnät på sträckningen Himmeta−Arboga−Kungsör.

Plats: Medborgarhuset, Ahllöfsgatan 5, Arboga.
Tid: 27 oktober, 18.00.

 

2,2 mil nytt elnät ska byggas på sträckningen HimmetaArbogaKungsör för att säkra elförsörjningen från Köping till Arbogas och Kungsörs kommuner nu och i framtiden. Elen måste räcka till invånarna, nya bostäder, företagen, industrierna och etableringar av nya företag i regionen.

 

Stamnäten och de regionala och lokala elnäten är ett finmaskigt nät som förser Sverige med el och på vissa platser är överföringskapaciteten begränsad. Just nu använder vi all tillgänglig el i Arboga och det finns inga möjligheter att få mer el till vårt område med de nuvarande elledningarna.

 

Vattenfall Eldistribution AB har skickat in en koncessionsansökan om ett nytt elnät till Energimarkandsinspektionen. Redan 2016 och 2019 samrådde Vattenfall Eldistribution AB om ledningsstråk, sträckningsalternativ, avgränsningar och miljökonsekvensbeskrivning med länsstyrelsen, berörda kommuner, organisationer och enskilda som blir särskilt berörda. Nu kan allmänheten, fastighetsägare, kommunerna och länsstyrelsen lämna in yttranden till Energimarknadsinspektionen till och med den 17 november 2022. Därför bjuder vi in till en medborgardialog om frågan den 27 oktober.

 

Representanter från Arbogas, Köpings och Kungsörs kommuner, Vattenfall Eldistribution AB, Mälarenergi elnät, Industriföreningen Västra Mälardalen och ViS, Västra Mälardalen i samverkan deltar i dialogen. Vi kommer bland annat att diskutera frågan om luftledningar och hur de skulle påverka möjligheten att få säkra elleveranser till invånare, bostäder, företag, industrier och etableringar i framtiden.

 

Om du har andra elrelaterade frågor kan du diskutera dem med Energikontoret i Mälardalen som finns på plats med information och rådgivning om hållbar energiutveckling, effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi i Mälardalen.

 

Varmt välkommen!

 

Arboga kommun

Köpings kommun

Kungsörs kommun

Vattenfall Eldistribution AB

Mälarenergi elnät

Industriföreningen Västra Mälardalen

ViS, Västra Mälardalen i samverkan

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: