Publicerad

Nu renoveras Sturehallen – de första omklädningsrummen klara

Exempelbild

Sedan verksamheterna i Sturehallen drabbades av skadegörelse, där stora mängder vatten spolades ut i lokalen, har ett arbete pågått för att återställa byggnaden. Nu är ett par av omklädningsrummen klara och under hösten fortsätter arbetet.

Efter skadegörelsen i april 2022 har Arboga kommun, genom det kommunala bolaget KFIA, arbetat för att skolorna och föreningarna i kommunen snarast möjligt kan börja använda anläggningen igen. Sedan vecka 37 står de första omklädningsrummen klara.

 

– Det innebär bland annat att hockeyverksamheten kan bedrivas som vanligt. Nu pågår återställningen av korridoren som vetter ut mot cykelparkeringen och under oktober månad påbörjar vi återställning av sportgolvet. Det är för tidigt att säga när allt blir klart men enligt vår nuvarande planering så är det innan jul, säger Vesa Matikainen, fastighetschef för KFIA.

 

– Det har varit en påfrestande period för många av våra föreningar men tack vare gott samarbete så har en stor del av verksamheterna kunnat fortsätta. Vi vill tacka för gott tålamod under den här perioden och samtidigt ge en eloge för hur föreningarna har samsats om tider och utrymmen, dialogen har varit god trots ett ansträngt läge, säger Måns Von Stedingk, föreningskonsulent på Arboga kommun.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: