Publicerad

Så fortsätter arbetet med Västerleden

Under hösten fortsätter arbetet med Västerleden och bron som går över den tidigare europavägen.

Under vecka 38 påbörjas förberedande arbeten inför asfaltering på Västerleden, sträckan Fågelsjövägen/Skiffervägen fram till infarten till Ekbackens IP.


Det förberedande arbetet består i utbyte av refuger längs sträckan samt renovering av det upphöjda övergångsstället. Enligt den preliminära tidplanen beräknas arbetet av denna etapp pågå till och med vecka 41, då ny asfalt ska läggas.

Reparation av vägbank och bro

För nästa etapp, sträckan från infarten till Ekbackens IP fram till kyrkogården vid Lundsborgsesplanaden, kommer refuger att renoveras och gatan få ny beläggning. I denna etapp planeras även asfaltering av den renoverade vägbanken samt bron över väg 572 att ske. När arbetet med den vägbanan är klar kommer nya räcken och ny belysning att monteras.


– Vår preliminära tidplan är att kunna öppna denna sista etapp av Västerleden under november månad i år. Under arbetets gång kommer det att vara begränsad framkomlighet och vi ber om överseende med detta, säger David Lööf, projektchef på AKTAB, Arboga kommunalteknik AB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: