Publicerad

Detaljplanen för Ärlan 12, Gäddgårdsskolan, ute för granskning

Exempelbild

Arboga kommun ställer ut detaljplaneförslaget för Ärlan 12 för granskning. Förslaget innebär ett nytt skolområde och nya lokaler för Gäddgårdsskolan. Berörda invånare kan lämna sina synpunkter till och med fredagen den 14 oktober.

Arboga kommun har arbetat med att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Ärlan 12 med flera och detaljplaneförslaget ställs nu ut förgranskning mellan den 23 september och den 14 oktober. Under denna tid har du som berörd invånare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.


Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra för en ny skola och ett nytt skolområde. Utformningen av det nya skolområdet innebär också en ny gatustruktur som säkerställer säker transporter för elever till och från skolan.


Efter att detaljplaneförslaget var ute på samråd under juni månad har några förändringar gjorts. Flera av förändingarna har skett inom det nya skolområdet. En av de förändringar som gjorts utanför skolområdet är hur trafiken sker till och från skolans huvudentré. Den nya lösningen som presenteras i granskningsförslaget innebär att Gäddgårdsgatan inte längre ansluter till Munkgatan.

 

För att läsa mer om granskningsförslaget och de ändringar som har gjorts kan du ta del av de aktuella handlingarna här: Ärlan 12 med flera

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: