Publicerad

Nu får Södra spåret belysning

Med start under vecka 35 påbörjades arbetet med ny belysning längs det Södra spåret, något som beräknas pågå fram till vintern.

Delar av spåret kommer under arbetet etappvis att vara avstängt. För att hålla så stora delar av spåret öppet för allmänheten kommer schakter att läggas igen efter hand.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: