Publicerad

Kommunen och polisen bjuder in till trygghetsdialog 9 september

 Den 9 september kommer representanter från Arboga kommun och polisen att finnas på plats på Nytorget för att prata om trygghetsfrågor med Arbogaborna. Du som är nyfiken på det trygghetsskapande arbetet som bedrivs i kommunen, vill dela med dig av dina egna erfarenheter kring din upplevda trygghet eller lämna synpunkter och idéer är välkommen.

Medverkar gör kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman, säkerhetssamordnade Andreas Ahlsén och representant från polisen.

Syftet med trygghetsdialogen är att fånga upp platser, områden eller problembilder som upplevs otrygga utifrån medborgare, samt att föra dialog om åtgärder för att om möjligt bygga bort dessa otryggheter.


Datum: 9 september

Tid: 12.00 - ca 13.30

Plats: Nytorget, Arboga centrum


Trygghetsdialogen samordnas av Förebyggande rådet som är kommunens råd för trygghets- och folkhälsofrågor. Rådet består av politiker, representanter från kommunens förvaltningar och bolag samt representanter från det lokala näringslivet, bostadsbolag mm.


Efter trygghetsdialogen kommer en rapport att sammanställas och användas i Förebyggande rådets fortsatta arbete inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande området.

 

Har du inte möjlighet att komma till Nytorget den aktuella tiden går det alltid bra att maila dina synpunkter och frågor till arboga.kommun@arboga.se.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: