Publicerad

Nu finns det nya boulebanor i Arboga centrum

Under sommaren färdigställdes en yta för boulespel på en av tennisbanorna vid Stureskolan. Banorna är öppna för allmänheten kan användas av vem som helst.

Under sommaren har en av de gamla tennisbanorna på Stureskolan renoverats och gjorts om till en yta för boule. Tennisbanan var i stort behov av renovering och Arboga tennisklubb som hade nyttjanderättsavtal på marken hade inte möjlighet att göra investeringarna som krävdes för att få ordning på banan. Istället valde tennisklubben att erbjuda ytan till att bygga boulebanor.


– Det är glädjande att vi kan erbjuda kommuninvånarna möjligheten att spela boule centralt i Arboga. Genom bra samarbete mellan kommunen och de berörda föreningarna kunde vi fräscha upp den här ytan, säger Magnus Andersson, VD på Arboga kommunalteknik AB


Arboga Oppboga Boulesällskap och PRO Arboga har varit delaktiga i arbetet med att få fram ytor för boule. Antalet banor kan variera beroende på vilken typ av tävling som ska bedrivas. Arboga Oppboga Boulesällskap har satt upp trådar för att kunna avgränsa banorna efter behov. Arbetet med att anlägga boulebanorna har gjorts av Arboga kommunalteknik AB. 


En av de tidigare tennisbanorna vid Stureskolan har byggts om till boulebana.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: