Publicerad

Vill du vara med och bidra till tryggare och säkrare resor i Sverige?

Exempelbild

Arboga kommun deltar i ett forskningsprojekt som ska skapa förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken.

Vi undersöker om resenärer upplever otrygghet vid tågresor, vilka eventuella problem de stött på och om de har erfarenheter av brott. Resultaten ska användas för att öka säkerheten i tågtrafiken.


Om du svarar på vår enkät bidrar du till tryggare och säkrare resor! Besök www.tryggstation.se eller klicka på länken.


Projektet genomförs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i samarbete med Södertörns Högskola och är finansierat av Trafikverket. Enkäten tar max 10 minuter att genomföra. Ditt deltagande är helt frivilligt och helt anonymt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: