Publicerad

Arboga kommun stärker elevhälsan med mer personal

Exempelbild

När elevantalet växer i Arbogas skolor behövs också mer resurser till elevhälsan. Genom samverkan och ett beviljat statsbidrag för personalförstärkningar anställer nu Arboga kommun fler medarbetare.

Elevantalet inom Arboga kommuns grundskolor har vuxit de senaste åren och behovet av ytterligare skolskötersketid har ökat. I maj fick barn- och utbildningsförvaltningen besked om att vi beviljats statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan.


– Det är viktigt för att hinna med alla elever och inte bara göra det allra nödvändigaste, utan också få mer tid till främjande och förebyggande arbete, säger Ann Myrelid, skolsköterska och verksamhetschef för elevhälsan.


Mer jämlik elevhälsa

De nya resurserna gör att Arboga kommun kan förstärka med mer personal.


– Satsningen innebär att vi kan förlänga avtalet med vår nyaste kurator samt att vi kan anlita en ytterligare en skolpsykolog, som kommer att arbeta en dag i veckan. I september förstärker vi den medicinska elevhälsan med både skolsköterska och skolläkare, säger Ann Myrelid.

Skolchef Ulrika Hansson tror satsningen kommer gynna alla elever men att den största förändringen blir arbetet med de yngre årskurserna.


– Statsbidraget innebär att vi får en mer jämlik elevhälsa i Arboga. För några år sedan riktades fokus mest mot de äldre eleverna. Att vi idag kan arbeta mer aktivt mot de yngre eleverna ger bättre förutsättningar för dem att må bra och på sikt nå så långt som möjligt mot utbildningens mål, säger Ulrika Hansson.

Samverkan och utveckling

Under sommaren blev rekrytering av skolläkaren klar, något som Arboga kommun genomförde tillsammans med Köpings kommun.


– Vi har tidigare bara anlitat skolläkare per timme så det känns jättespännande att nu få en anställd. Det innebär mera tid och större möjligheter till delaktighet i skolornas elevhälsoarbete. Vi har ett spännande jobb framför oss att tillsammans med skolläkaren och skolornas elevhälsoteam utveckla elevhälsoarbetet ytterligare, säger Ann Myrelid.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: