Publicerad

Varning för felaktig användning av lustgas

Exempelbild

Efter inkomna rapporter där personer funnit patroner eller flaskor innehållande lustgas i Köping vill vi nu informera kommunens medborgare, vårdnadshavare och unga om de risker som föreligger vid en felaktig användning av gasen.

Detta är mycket allvarligt. Därför är det viktigt att alla som finns runt kommunens barn och ungdomar är uppmärksamma och håller ögonen öppna. Att inandas lustgas på detta sätt kan ge bestående hjärnskador och kan även vara livshotande.


Att använda lustgaspatroner är inget nytt fenomen och det är heller inte olagligt, men alla känner inte till riskerna med att andas in gasen.


Man kan tro att det är ofarligt, i och med att lustgaspatroner används inom sjukvården, men den lustgas som används inom sjukvården är uppblandad med syre för att minska risken för syrebrist. Att inhalera ren lustgas kan ibland ge skador på stämband, näsan och luftrör, men man kan också bli medvetslös eftersom man får syrebrist.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Du kan när som helst på dygnet prata med en sjuksköterska och få råd, ring Vårdguiden på telefon 1177.

Krävs akut vård?

Ring 112 och larma ambulans.

Varför är lustgas farligt?

Lustgas är inte narkotikaklassad och därför har polisen svårt att ingripa mot problemet med lagstöd.


Patronerna och tuberna som innehåller ren lustgas och som används för att berusa sig med skiljer sig mot den lustgas som används inom sjukvården. Den som används inom sjukvården är uppblandad med syre.


Om man inhalerar den mer koncentrerade lustgasen får man syrebrist och kan bli medvetslös. Det finns en del noterade ärenden med fallolyckor efter användande av lustgas.


Om man använder mycket lustgas över längre tid kan det göra att B12 vitamin påverkas negativt i kroppen.Det kan leda till nervskador som domningar, förlust av känsel, muskelsvaghet samt ovanliga psykoser och demens.


Källa: Polisen och Giftinformationcentralen

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralens huvuduppgift är att, per telefon, informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning med bland annat läkemedel, kemiska produkter och biologiska toxiner. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt alla dagar på året för allmänhet och sjukvårdsinstanser.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: