Publicerad

Konstutställning: Mellan rum

Exempelbild

Onsdag den 10 augusti klockan 16.00 invigs installationen "Mellan rum". Bildkonstnären Jenny Käll har gjort ett skulpturprojekt som pekar på kulturhistoriska värden i stadsmiljön.
Du hittar skulpturerna utplacerade i gräset på tre brandgator längs Arbogaåns södra sida. Mellan gårdarna, som vetter ner mot ån från Storgatan, finns skulpturer av återvunnen gatusten i marmor. Marmorskulpturerna kan också ses från norra sidan av Arbogaån.

Under projektets andra år, 2022, utvecklar fem konstnärer med lokal anknytning varsitt platsspecifikt konstverk i Västmanland.

I Arboga genomför bildkonstnären Jenny Käll skulpturprojektet "Mellan rum" i stadsrummet. Hon arbetar med temporära skulpturala gestaltningar med uttryck och installationer som rör sig i gränslandet mellan det figurativa/abstrakta, beständiga/flyktiga och objekt/kropp.


Jenny Käll är född i Kungsör och har en master i fri konst från Konsthögskolan i Umeå. Nu är hon verksam i Örebro.


Invigning av utställningen sker onsdag den 10 augusti klockan 16.00. Samling vid vindflöjlarna på åns norra sida för en promenad vidare över Kapellbron och till brandgatan närmast biblioteket.

Installationen kan ses 10 augusti - 19 september.


Projektet sker inom ramen för det regionala utvecklingsprojektet Arbetsfält för samtida konst (ASK, 2021-2023) som visar samtidskonst i Västmanlands samtliga kommuner.

 

Arrangörer: Region Västmanland i samarbete med
Konstfrämjandet Västmanland och Västmanlands 10 kommuner


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: