Publicerad

Hökenbergs gränd öppnas för fordonstrafik

Nu öppnas Hökenbergs gränd igen för fordonstrafik, men samtidigt kommer Margaringatan att stängas

Byggnationen vid Gropgården går framåt, byggställningen har tagits bort vilket gör att byggstaketet runt arbetsplatsen kan flyttas något. Hökenbergs gränd kan därför öppnas igen för fordonstrafik i nordlig riktning till att börja med.

 

Margaringatan har varit tillfälligt öppnad under byggnationen för att underlätta större transporter till Gropgården, då behovet av dessa transporter minskat samtidigt som Hökenbergs gränd öppnas kommer Margaringatan nu att återställas som den var tidigare. Med endast en gång- och cykelväg samt en parkeringsplats för funktionshindrade.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: