Publicerad

Så agerar Arboga kommun och polisen efter trygghetsdialogen

Exempelbild

Den 6 maj genomförde Arboga kommun och polisen en trygghetsdialog på Nytorget i Arboga. Kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman, kommunens säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén och kommunpolis Stefan Persson, fanns på plats för att prata om trygghetsfrågor med kommuninvånarna.

Med hjälp av trygghetsdialogen vill politikerna, kommunen och polisen fånga upp platser, områden eller problembilder som upplevs otrygga av medborgare. Man vill också föra en dialog om olika åtgärder som kan göras för att, om möjligt, bygga bort dessa otryggheter och informera om hur kommunen och polisen, sedan några år tillbaka, arbetar med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Bra dialog och positiv respons

Flera personer kom till Nytorget för att lämna sina synpunkter och för att delta i diskussionen. Det var även flera förbipasserande som stannade till för att prata med Jonna Lindman, Andreas Ahlsén och Stefan Persson.


− Verkligen superkul att så många tog sig tid att delta och bidra till det gemensamma trygghetsarbetet. För det vill vi rikta ett stort tack till kommuninvånarna, tillsammans gör vi Arboga tryggare, säger kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman (M).


− Alla representanter från kommunen och polisen upplevde att arrangemanget var uppskattat både av personer som hade anslutit till trygghetsdialogen och av förbipasserande som stannade till för att prata trygghet och säkerhet. Flera personer uttryckte att man på ett personligt och lättillgängligt sätt kunde få sin röst hörd genom trygghetsdialogen, säger säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén.

Nästan alla som deltog i trygghetsdialogen sade att de upplever Arboga som en trygg kommun att bo och vistas i, både som ung och äldre.


− Flera tyckte också att det var bra att de fick veta mer om hur kommunen, polisen och delar av civilsamhället samarbetar för att skapa trygghet och förebygga brott eftersom de inte kände till det tidigare, säger kommunpolis Stefan Persson.

Status för konkreta synpunkter och diskussioner från trygghetsdialogen

 • Vikingagatan, ”spring” i området på kvällar/nätter. Polisiär närvaro efterfrågades.
  Status: Polispatruller som arbetar och rör sig i Arboga har fått information om problemet.
 • Höga hastigheter vid övergångsstället Stureleden/Centrumleden. Poliskontroll önskas på platsen.
  Status: Polisen tar med platsen i sitt trafiksäkerhetsarbete.
 • Höga hastigheter på Österled.
  Status: Polisen tar med platsen i sitt trafiksäkerhetsarbete.
 • Det finns en önskan om fler synliga poliser på gator och torg i Arboga.
  Status: Polisen rör sig frekvent i Arboga och har under en längre tid försökt vara mer synliga i centrum. Var 14:e dag gör polisen och kommunen en gemensam lägesbild av situationen och agerar utifrån den. Vi är nog alla överens om att fler poliser vore önskvärt, men i dagsläget försöker vi tillsammans nyttja de resurser som finns på ett så bra och effektivt sätt som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.
 • Fler gratisaktiviteter för barn och ungdomar. Både föräldrar och äldre ungdomar nämner att de inte har råd att medverka i olika typer av aktiviteter på grund av dålig ekonomi.
  Status: Frågan tas med till olika forum i kommunen som också ska bli bättre på att informera om de gratisaktiviteter som redan finns för barn och ungdomar i Arboga. Fritidsgården Gluggen har olika arrangemang och aktiviteter. Under sommaren får barn och unga mellan 6 och 15 år gratis badarmband till Ekbacksbadet. Fritids- och kulturförvaltningen undersöker också möjligheten att kunna hålla sporthallen öppen, med hjälp av föreningar, för att uppmuntra till spontanidrott.
 • Norra sidan av Arbogaån mellan Herrgårdsbron och Strandvägen. På de höga kanterna mot Strandvägen bör fästas rep eller linor om någon skulle hamna i ån.
  Status: Synpunkten är lyft inom kommunen som kommer att titta vidare på om det kan vara en möjlig lösning för att öka säkerheten i ån. Kommunen arbetar ständigt med säkerhetsförebyggande åtgärder kring ån i samarbete med räddningstjänsten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: