Publicerad

Ny kommunal verksamhet startar för att hjälpa flyktingar med boende

Exempelbild

Från och med den 1 juli 2022 kommer en ny lagstiftning att träda i kraft. Den innebär att Migrationsverket lämnar över uppdraget till kommunen att ordna boenden till personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket anvisar därefter personerna till kommunerna.

Syftet är att skapa jämnare fördelning av boendeplatser i hela Sverige. För Arboga Kommun innebär det att Socialförvaltningen ska ombesörja boende för 44 personer från Ukraina.

Kontaktperson

Elisabeth Fornelius, Flyktingsamordnare, 073 773 05 45

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: