Publicerad

Arboga kommun utbildar äventyrspedagoger till förskolan

Varför använda äventyrspedagogik? Det är en metod som lättare fångar barnens intressen och gör det roligare att lära sig saker. Det menar pedagogerna som deltagit i utbildning för att bli certifierade äventyrspedagoger.

Konceptet med äventyrspedagogik handlar om hur vi kan lära barn viktig kunskap på ett roligare sätt, och utveckla barns förmåga att samarbeta och lösa uppgifter tillsammans med andra. Under tre händelserika dagar under slutet av vårterminen hade pedagogerna på Sörgårdens och Bofinkens förskola utbildningsdagar för att starta sin väg att bli certifierade äventyrspedagoger.

Ser fördelar

Sörgårdens förskola har arbetat fram visionen Tillsammans på äventyr upptäcker och upplever vi genom naturen vilket passar bra med konceptet för äventyrspedagogik. Marie Holm, förskollärare på Sörgården, ser fördelar med detta spännande koncept.

– Jag tror att barnen kommer älska detta. Att gå på äventyr och jobba med alla olika figurer som ingår i äventyrspedagogiken ska bli spännande och roligt, säger hon.

Koncept som fångar barnen

Bofinkens förskola arbetar efter sin vision Omtanke och kunskap för en hållbar framtid genom utomhuspedagogik och ser materialet som ett tillskott i arbetet utomhus, både på gården och i skogen. Lena Ammesmäki, förskollärare på Bofinken, spinner vidare på tanken att skapa en kul upplevelse genom sagans värld.

– Det passar verkligen oss som redan arbetar med utomhuspedagogik att tillföra detta roliga sätt att lära in kunskaper om skogen och skapa äventyr som fångar barnen, säger Lena Ammesmäki.

Erfarenhet och forskning

Äventyrspedagogiken baseras på långvarig praktisk erfarenhet av arbete med barn i alla åldrar samt forskning inom pedagogik, psykologi och neuropedagogik (hjärnforskning med koppling till lärande).

– Med äventyr menas spännande uppdrag som barnen får göra. Uppdragen är kopplade till en spännande berättelse. Teman och kunskapsområden som barnen arbetar med vävs in. Äventyrs-pedagogiken kan ses som en metod i vilken man använder sig av spännande uppdrag för att nå ett pedagogiskt mål – att lära sig viktiga saker, säger Jatta Norberg, rektor för förskolorna.

Fortsättningen av utbildningen kommer ske under två dagar under höstterminen och efter det kan pedagogerna certifiera sig som äventyrspedagoger.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: