Publicerad

Detaljplanen för Ärlan 12 ute på samråd

Exempelbild

Arboga kommun ställer ut detaljplaneförslaget för Ärlan 12 för samråd. Förslaget innebär ett nytt skolområde och nya lokaler för Gäddgårdsskolan. Berörda invånare kan lämna sina synpunkter till och med torsdagen den 30 juni.

Arboga kommun har arbetat med att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Ärlan 12 och detaljplaneförslaget ställs nu ut på samråd mellan den 1 juni och 30 juni. Under denna tid har du som berörd invånare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.


Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra för en ny skola och ett nytt skolområde. Utformningen av det nya skolområdet innebär också en ny gatustruktur som säkerställer säker transporter för elever till och från skolan.


Aktuella handlingar hittar du här: Ärlan 12 med flera


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: