Publicerad

Förskola använder monster för att skapa en hållbar framtid

Exempelbild

Skräpsamlarmonstren som användes i det pedagogiska arbetet.

På Norrgårdens grön-flagg-certifierade förskola arbetar pedagogerna med fokus på hållbar utveckling för att barnen ska få ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, till naturen och till samhället. Under läsåret 2021−2022 har förskolan introducerat sopsamlarmonster och arbetat mycket med områdena återanvändning, ren natur och plast.

Enligt förskolans läroplan ska barnen få möjlighet att lära sig mer om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – både när det gäller ekonomisk, social och miljömässig påverkan på människor, samhälle och klimat.

 

Hösten 2021 började team Lingonet på Norrgårdens förskola terminen med att göra en tankekarta tillsammans med barnen kring vad plast är. Barnen fick se en film om hur skräp skadar djuren och de blev väldigt ledsna när en sköldpadda i filmen fick en plastpåse över huvudet. Det gjorde att pedagogerna bestämde sig för att låta barnen få lära sig mer om hur plast i havet skadar djur och vatten. De introducerade sopsamlarmonstret Plastis för barnen och arbetet kunde starta.

 

− Barnen blev mer och mer intresserade av hur plast i havet skadar djuren så vi fortsatte att titta på filmer om vad det är för skräp som finns i haven. Vi kom fram till att vi tillsammans skulle skapa ett livfullt hav och ett smutsigt hav, säger pedagogen Josefin Ivarsson.

Skapade egna hav

Barnen fick komma med idéer om vad som skulle finnas i de olika haven. De kom fram till att det livfulla havet skulle vara blått med växter som mådde bra och var gröna. Det bodde många fiskar där och allt levande mådde bra. I det smutsiga havet skulle det inte finnas så många fiskar och de fiskar som fanns skulle inte ha fina färger. Växterna var bruna och det fanns mycket skräp. Barnen valde vilket material som skulle användas och hur haven skulle se ut.

 

− Engagemanget för att skapa de olika haven med olika material var stort. När båda haven var färdiga började vi, tillsammans med barnen, fundera kring vad vi kunde göra för att vattnet skulle bli rent igen.

Barnen kom med idéer som att vi kunde använda håvar och att vi kunde plocka upp skräpet med en tång. Vi tog hjälp av sopsamlarmonstren* Aqua-Liv och Towalett. Tillsammans med dem undersökte vi hur reningsverk och vattenverk fungerar, berättar pedagogen Veronica Axelson.

Renade vattnet

När barnen förstod hur vattnet renas ville de undersöka om de kunde rena sitt smutsiga hav. De kom fram till att de kunde göra ett eget vattenreningsverk genom att använda sand, grus, bomull och plastflaskor. Barnen fick sedan rita och berätta hur de gjorde och vad som hände.

 

När barnen hade renat vattnet bestämde de sig för att de skulle använda det till något och de bestämde sig för att odla och vattna växterna. Pedagogerna gjorde en tankekarta tillsammans med barnen om vad man kan odla och vad man behöver för att odla. Barnen bestämde sedan att de ville odla morötter, tomater och popcorn.

 

− Vi har fått ihop vårt temaarbete på ett jättefint sätt med en röd tråd, från smutsigt vatten till att vi renat det och kan använda det för att vattna våra odlingar. När barnens tankar står i fokus blir temaarbetet också viktigt för barnen och vi når läroplanens mål säger, pedagogen Veronica Axelson.

Ökar barnens egnagemang och påverkan

Förskolan kan ge barnen goda vanor som ger dem bra förutsättningar för att kunna ta ansvar för sin miljö, sina liv och en hållbar utveckling. När barnen får en förstahandsupplevelse av att de kan vara med och påverka och göra skillnad i samhället så ökar också deras engagemang för hela samhällsutvecklingen.

 

* Sopsamlarmonstren kommer från Hässleholm Miljö som tagit fram monstren i ett skolprojekt om hållbarhet. Idén var att skapa något som barn kunde relatera till och göra så att källsortering blir roligt, intressant och meningsfullt för dem.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: