Publicerad

Detaljplan för Syrenen 1 och 2 är ute på granskning

Arboga kommun ställer ut detaljplanen för Syrenen 1 och 2 för granskning. Granskningstiden är under perioden 16 maj - 30 maj 2022.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus med en nockhöjd upp till 20 meter inom fastigheten Syrenen 1 samt komplementbyggnader inom Syrenen 2.


Detaljplanehandlingar finns att ta del av på arboga.se/bygga-bo- miljo/kommunens-planarbete/pagaende-program-och-detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt på Arbogas bibliotek. Där finns också information om hur det går att lämna synpunkter på planförslaget.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: