Publicerad

Norra Ågatan stängs av för genomfart

Det är en högspänningskabel som måste repareras. Mälarenergi beräknar att fordonstrafiken måste stängas av 4-8 timmar under tisdagen. Arbetet har ingen påverkan på framkomligheten för gång- och cykeltrafiken.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: