Publicerad

Information om skogsavverkning

LT Last & Grävmaskiner AB kommer på uppdrag av Arboga kommun att avverka granbarkborreskadad skog i anslutning till promenadspåret i skogen söder om Vinbäcken.

Arbetet påbörjas under v 17 och utförs normalt under dagtid ca kl 05.00-18.00.

Vänligen respektera väl tilltaget säkerhetsavstånd till maskinerna och undvik att röra er i området då arbete sker. Skall ni av någon anledning ta kontakt med maskinförarna, sök ögonkontakt med föraren på minst 60 meters avstånd, när maskinföraren har stängt av maskinen är det okej att närma sig maskinen.


Tänk på att flera träd kan ramla samtidigt och att vistas inom arbetsområdet kan medföra livsfara!


Avverkningen görs för att ta vara på värdet av träden och att förhindra vidare spridning av granbarkborren som härjar i området. Den nuvarande underväxten skall i möjligaste mån sparas för att ha den skogliga känslan kvar samtidigt som en bra produktion av skogsråvara säkerställs.


Avverkning och utkörning av virke görs med hänsyn mot natur och rekreation. Dock är det oundvikligt att maskinerna måste passera stigar och ibland blir det spår i naturen trots att man gör sitt bästa för att undvika detta.


Vi hoppas på förståelse från allmänheten.


Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta

Skogsförvaltare Jonas Andersson 070-614 33 99 jonas@optimumskog.se

Arbetsledare Jörgen Hellstrand 0589-68 75 87 jorgen.Hellstrand@arboga.se

Maskinförare Stefan Deubler 070-881 06 20

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: