Publicerad

Arboga kommun får rekordhögt betyg för service till näringslivet

Nöjd kund index, NKI, är en analysmetod som mäter hur nöjda företagare är med kommunernas service. Arboga kommun får i år ett NKI på totalt 83 för år 2021. Detta innebär en höjning med åtta enheter från 2020. Arboga får därmed sitt högsta betyg någonsin och placerar sig på en andraplats i Västmanland.

Eva Carlstedt-Ståhl, förbundschef

Undersökningen av företagsklimatet redovisades under torsdagen den 21 april. Resultatet för serviceområdena bemötande, tillgänglighet och kompetens ligger högt inom alla områden. Mätningen för miljö- och hälsoskydd har gått 75 till 80 och rankas till den högsta servicenivån. Ärenden kring bygglov ökar stort, från 67 till 75 NKI. Västra Mälardalens myndighetsförbund, VMMF, är Arboga och Kungsör kommuns gemensamma kommunalförbund som hanterar miljö- och byggärenden.


– Att vi ökar så mycket är en bekräftelse på att vårt arbetssätt och metoder fungerar. Vi arbetar hela tiden med att utvärdera våra insatser. Vårt fokus ligger alltid på att ge företagen och kommuninvånarna god service och ett gott bemötande, säger Eva Carlstedt-Ståhl förbundschef på VMMF.

I Sverigetopp för markupplåtelse

Högst betyg får Arboga kommun när det kommer till hur ärenden kring markupplåtelse hanteras. De kan till exempel vara tillstånd för byggställningar, containrar och försäljning. Arboga får 92 NKI och placerar sig därmed bäst i länet och på en andraplats i Sverige.

Annica Gustafsson, tf näringslivschef

Annica Gustafsson, tf näringslivschef


– Förtagen ska känna att vi har en bra dialog. Att vi får rekordhögt betyg i vår service med ärende om markupplåtelse är mycket glädjande. Det tyder på att vi är effektiva och samverkar bra, både med företagen men även internt i vår egen organisation, säger Annica Gustafsson, tf näringslivschef.

Jonna Lindman, kommunstyrelsens ordförande.


 

 

– Arboga kommun ska ha ett bra företagsklimat och det goda resultatet i undersökningen är ett bevis på att vi är på rätt väg. Vi ligger redan på en mycket hög nivå men kommer givetvis fortsätta vårt arbete för att bli ännu bättre, säger Jonna Lindman, (M) kommunstyrelsens ordförande.


Nya e-tjänster är uppskattade

Något som företagen har efterfrågat för att underlätta deras hanteringen av olika ärenden är e-tjänster. Under 2021 lanserade VMMF flera e-tjänster inom miljö- och hälsoskydd. Ett arbete som fortsätter under 2022. E-tjänst för bygglov har nyligen lanserats och ytterligare fem tjänster inom miljö- och hälsoskydd publiceras under april 2022.


– Vi ser att många använder tjänsten för bygglov och vår förhoppning är att e-tjänsterna ska förenkla och förbättra servicen för de som har kontakt med oss, säger Eva Carlstedt-Ståhl

Om undersökningen

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service.


Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).


På SKR:s webbplats kan du läsa mer om undersökningen:

Företagsklimat - Insikt

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: