Publicerad

Följ med på en cykelguidning i Arboga med fokus på modernismens betydelse

Exempelbild

Den 23 maj kan du följa med på en cykelguidning i Arboga i modernismens fotspår med bebyggelseantikvarie Emma Karp, Västmanlands läns museum.

Ulf Johansson på Arboga turistinformation har ställt ett par frågor till Emma Karp på Västmanlands läns museum för att få veta mer om guidningen.


Vad kommer det sig att ni väljer att genomföra guidningar i Arboga i maj?


Västmanlands läns museum har precis slutfört ett projekt som har drivits i samverkan med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Arboga kommun då vi tog fram ett nytt kulturmiljöprogram för Arboga. I kulturmiljöprogrammet var ett fokus på modernismens bebyggelse, ett kulturarv som det i många fall saknas kunskap om. Vi vill öka kunskapen om modernismen i Arboga genom den här cykelguidningen.


Vad tycker du det är som sticker ut i Arbogas kulturmiljö?


Varje stad är ju spännande genom sin unika sammansättning av bebyggelse tillkommen vid olika tider. Det är intressant att titta på vilka fysiska spår vi ser som kan berätta om historiska händelser, stadsplaneringsideal eller sociala levnadsförhållanden.

 

Arboga har den medeltida stadsplanen, ågårdarna och Hjälmare kanal. Här finns dessutom Arbogaån som var en förutsättning för etablering av bruks- och industriverksamhet som exempelvis Jädersbruk och Arboga mekaniska verkstad. Intressant är också expansionen av Arboga på 1940- och 1950-talen då befolkningen nästan fördubblades vilket Försvarsmaktens anläggande av flygverkstaden låg bakom. Det har satt en stor prägel på hur Arboga ser ut idag.


Du behöver förboka cykelguidningen som är gratis

Cykelguidningen är gratis att delta i men förbokning krävs. Guidningen arrangeras av Västmanlands läns museum i samverkan med Arboga kommun.

 

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: