Publicerad

Fantasifullt lärande uppmärksammas med brev från kronprinsessan Victoria

Exempelbild

På Västergårdens förskola i Arboga kommun använder man barnens fantasi och kreativitet för att nå målen i läroplanen. Ett av verktygen är en sagokvarn − en gammal ommålad kaffekvarn − med gömda saker som sätter igång barnens fantasi och lust att våga hitta på en saga. Barnen har även skrivit brev till kungahuset och fått svar av kronprinsessan Victoria.

Under läsåret 2021/2022 har barn och personal på avdelningen Sagostigen på Västergårdens förskola arbetat med att stärka alla barnen i deras egen förmåga och självkänsla. Barnen får utgå från sig själva och öva på att våga tala inför hela gruppen. De använder bland annat en sagokvarn som innehåller olika föremål som barnen får fantisera kring. Barnen väljer ett föremål ur kvarnen och får sedan berätta en saga. Det kan vara allt från en liten sko till en kanin och barnen kommer med fantastiska och fantasifulla berättelser.

Entreprenöriellt förhållningssätt ger barnen handlingskraft

− Barnen får träna på att lyssna, vara kreativa, prova på ovana saker och stå för sina åsikter. Vi har också tankar åt ett entreprenöriellt förhållningssätt i vår verksamhet eftersom vi vill att barnen ska utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod för att våga ta risker och prova på nya saker, säger förskolläraren Rebecca Evaldsson.

 

Det entreprenöreiella förhållningssättet handlar om att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ och omsätta idéer till handling. Barnens egna åsikter och intressen har varit en stor del i undervisningen.


− En flicka var väldigt intresserad av prinsessor och hade många olika frågor. Vi frågade om hon trodde eller visste att det finns prinsessor på riktigt? Hon trodde att de bara fanns på film och i sagor. Men, vi förklarade och visade bilder på kungafamiljen, prinsessorna och berättade vad de heter. Vi tog också reda på att man kan skicka brev till kronprinsessan och gjorde det, berättar barnskötaren Monica Mellgren.


Alla barnen fick hitta på olika frågor som de sedan skrev ihop. Barnen fick lägga brevet i ett kuvert med adress och frimärke på. När de skulle posta brevet blev det många funderingar kring frimärkets betydelse och post: Hur hittar de rätt? Hur vet brevbäraren vart vi bor? Hur ska kronprinsessan få vårt brev? Efter bara några veckor fick de svar från kungahuset med ett vackert kuvert, ett fotografi på Victorias familj och ett trevligt brev där hon berättade om arbetet som kungafamiljen gör och gav förslag på en webbsida där barnen kunde hitta mer information om kungafamiljen och deras arbete.

Från fantasi till hårda fakta

Höstterminens arbete med sagokvarnen var starten på en process där barnen först fick utgå från sin egen fantasi och sina intressen och sedan välja en egen temadag när alla barn i gruppen skulle få lära sig nya saker under vårterminen.


− Under hösten dokumenterade och pratade vi med alla barnen vad de var intresserade av och vad de visste eller eventuellt skulle vilja veta mer om. Flickan som var intresserad av och hade många funderingar om prinsessor valde till sin temadag att ha en skoldag där barnen fick lära sig bokstäver, siffror och att sitta still, förklarar Rebecca Evaldsson.


Förskolan har snart haft hälften av alla 12 temadagar och både barnen och pedagogerna lär sig mycket samtidigt som de har roligt. De har bland annat besökt ett museum där de fick en guidad tur om hur det var förr i tiden när familjen Örström bodde där. De fick också se en utställning om prinsessan Cecilia Vasa. En annan temadag bakade de muffins, de har varit i lekparken för att lära sig att hänga och klättra, en dag hade temat kullerbyttor och ett hockeyintresserat barn bestämde att de skulle vara i ishallen.

Utveckling i rätt riktning

Med hjälp av bland annat sagokvarnen, litteratur och barnens egna intressen arbetar Västergårdens förskola för att nå målen i läroplanen och utveckla barnens förmåga på olika sätt:

  • Större självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  • Mer nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
  • Uppmuntra barnens förmåga att vara delaktiga i och få inflytande över sin utbildning.
  • Bättre motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
  • Ett nyanserat talspråk och ordförråd och förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera.
  • Väcka intresset för skriftspråk och öka förståelsen för symboler och hur de används för att förmedla budskap.
  • Väcka intresset för det lokala kulturlivet.

Under våren 2022 kommer det att finnas en utställning om barnens egna teman på biblioteket för dig som är intresserad av att veta mer om alla lärorika och roliga dagar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: