Publicerad

Kooperativt lärande i fokus på Brattbergsskolans fritidshem

Exempelbild

Brattbergsskolans fritids har under detta läsår satsat på att arbeta med kooperativt lärande. Det innebär att de äldre eleverna får arbeta med de yngre för att lära mer av varandra. För att skapa trygghet och trivsel ligger också stort fokus på att ha en mångfald av aktiviteter för skolans elever.

På Brattbergsskolan finns två fritidshem, Björken och Linden. Nytt för vårterminen 2022 är att har eleverna har delats upp på ett annat sätt än tidigare, då de äldsta och de yngsta eleverna fick vara på separata fritidshem. Det nya arbetssättet innebär elever från förskoleklass och årskurs 2 går på Björkens fritidshem medan det på Linden går elever i årskurs 1 och 3.


– Vi har många elever på våra fritidshem och därför försöker vi arbeta i mindre grupper så mycket som möjligt. Det gör vi för att underlätta arbetet kooperativt lärande och för att eleverna ska känna mer lugn och ro. Vi arbetar kontinuerligt med att alla barn ska vara trygga på fritids och i skolan samt att alla ska känna sig sedda, säger Rosmarie Sjöström, rektor på Brattbergsskolan.

Ros-Marie Sjöström

Brattbergsskolans rektor Ros-Marie Sjöström

Att alla elever ska känna trygghet i skola och på fritids är en mycket viktig del i arbetet för personalen. En viktig del av det arbetet är att ha tydliga rutiner under hela dagen.


– Många elever går på, vad vi kallar, morgonfritids som är mellan klockan 6.00-8.30. Vi startar dagen med lugn och ro, då med en mindre grupp med elever från båda avdelningarna. När fler elever sedan kommer till skolan delar vi upp oss på respektive fritids. Efter det är det dags för frukost i vår fina matsal där det serveras gröt, yoghurt, smörgåsar, te med mera. Det finns verkligen något för alla smaker, säger Lars Larsson, förskollärare på Brattbergsskolan.

Lars Larsson

Förskollärare Lars Larsson

Innan skolan startar går elever och fritidspersonal ut på skolgården och har rast. Fritidspersonalen är sedan med i skolan i klasserna under nästan hela skoldagen där de också är ansvariga för rastaktiviteter.


– Varje dag på lunchrasten arrangerar vi rastskoj, en aktivitet som är mycket populär hos eleverna. På rastskoj erbjuds eleverna flera olika aktiviteter såsom bollekar, målning, dansstopp, shuffleboard, hopprep m.m. Att medverka är frivilligt men mycket populärt, säger Terese Åkerlund.

Terese Åkerlind

Fritidspedagog Terese Åkerlund

En ny aktivitet för läsåret året 2021/2022 är att fritidshemmet har börjat med en stunds avslappning mellan skola och fritids för eleverna i årskurs 2.


– I början var det lite svårt för dem att slappna av men nu är det ett mycket populärt inslag efter skolan, säger Terese Åkerlund.

Fritidspedagogerna arbetar aktivt med att anordna en mångfald av aktiviteter med läroplanen som grund. Här är några exempel:

 • Tillverka kompisarmband
 • Rörelseaktiviteter i bland annat gymnastiksalen samt utomhus med aktiviteter efter väder.
 • Skogsvistelse med aktiviteter där vi följer årstiderna
 • Avslappning
 • Drama
 • Sång och musik
 • IT-Digitala verktyg, till exempel programmering med I-pads.
 • Skapande i olika material där vi belyser högtider och aktuella händelser
 • Utflykter till närliggande lekplatser
 • Gruppstärkande övningar och lekar såsom ”Bygg din grupp trygg”

  Här nedan kan ni ta del av bildspel från några av de olika aktiviteterna

Läs mer om kooperativt lärande här: https://kooperativt.com/

 

Läs mer om läroplanen: Skolverkets webbplats

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: