Publicerad

Vägar framåt för unga i Arboga

Exempelbild

Sedan oktober 2020 deltar Arboga kommun i projektet Vägar framåt som ska öka utbildningsnivån och förbättra hälsan bland unga i Västmanland. Målgruppen är tjejer och killar, mellan 15 och 29 år, och målet i Arboga är att fler ska få en gymnasieexamen, en bättre psykisk och fysisk hälsa, meningsfulla fritidsintressen och att de har närmat sig arbetsmarknaden och arbetslivet när projektet avslutas 2023.

Region Västmanland samordnar projektet som genomförs med stöd av Europeiska socialfonden, ESF. I det nuvarande projektet ingår fyra olika kommuner i Västmanland och Arboga är en av dessa.


− Vi ska ta fram nya samverkansformer över förvaltningsgränserna och hitta nya arbetssätt och metoder för att få flera unga att klara av grundskolan och gymnasiet och ta sig vidare ut i arbetslivet, säger projektledaren, Marita Garman.

Samarbete över gränserna

I Arboga kommun är projektet Vägar framåt ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och fritids- och kulturförvaltningen. Projektet leds av ungdomskoordinatorn Marita Garman och ungdomsföljaren Elisabeth Fornelius.


Man har tagit ett brett grepp kring olika faktorer som påverkar ungdomarnas hälsa och deras förmåga att studera vidare och söka jobb för att kunna stötta dem som behöver hjälp på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Sammanlagt jobbar 17 av kommunens medarbetare i projektet just nu.

65 unga har redan tagit nästa steg

− Projektet har gått bra och redan nu har vi nått målet på 60 deltagare i våra olika aktiviteter, berättar Elisabeth Fornelius.


Mellan januari 2021 och januari 2022 har

  • 40 personer fått stöd för att komma vidare till studier och för att klara gymnasiet
  • 8 personer börjat på en praktikplats eller med arbetsträning
  • 2 personer fått fast anställning
  • 1 person bytt från arbetsträning till studier
  • 9 personer deltagit i aktiviteten Dans för hälsa
  • 5 personer deltagit i gruppaktivitet på Navet.

− Vi är väldigt glada för att vårt stöd fungerat så bra hittills och att tjejerna och killarna är så intresserade av att delta i de aktiviteter som vi genomför i projektet. Och vi vet redan nu att ännu fler vill delta under den tid som är kvar. Det är många som vill studera, arbetsträna och delta i våra hälsofrämjande aktiviteter, säger Elisabeth Fornelius.

Resultatet så här långt

Så här långt fram i arbetet går det att konstatera att projektet har stärkt och ökat samverkan på flera plan, både inom kommunens olika verksamheter men också med Arbetsförmedlingen och gymnasieskolor på andra orter.


− Vi kan också konstatera att socialtjänsten jobbar mer med elever som är hemmasittare i de lägre åldrarna, att vi arbetar aktivt med att ta fram lokala jobbspår i Köping- Arboga-Kungsör tillsammans med Arbetsförmedlingen och att Navet kan erbjuda extra stöd i matte, avslutar Marita Garman.

Om Dans för hälsa

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod som används för att stärka psykisk hälsa hos unga. Metoden är utvecklad och utvärderad vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum vid Region Örebro län och Örebro universitet. Studien visar att regelbunden dans ger hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella symtom som huvudvärk, magvärk, stress, oro och nedstämdhet.

Om Vägar framåt i Västmanland

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: