Publicerad

Nu börjar arbetet med en helt ny grundskola i Arboga

Exempelbild

Nu inleds arbetet med att projektera för en ny skola vid nuvarande Gäddgårdsskolan. På bilden syns en preliminär skiss över den nya skolan.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att starta arbetet med att bygga en ny grundskola i Arboga. Platsen för byggnationen blir vid den nuvarande Gäddgårdsskolan. Samtidigt fortsätter processen med att arbeta fram en ny skolorganisation.

Arboga kommun har tidigare låtit utreda två platser för byggnation av en ny grundskola i Arboga. Det ena alternativet i förstudien var att riva Gäddgårdsskolan och bygga en ny skola på samma ställe och det andra alternativet var att bygga en skola i kvarteret Abborren vid nuvarande silobyggnaden vid Bergmansparken.


Nu har kommunstyrelsen beslutat att Gäddgårdskolan ska ersättas med en ny grundskola, vid samma område som nuvarande skolan; Ärlan 12. Det innebär att det kommunala bolaget Kommunfastigheter i Arboga AB får i uppdrag att inleda planering och projektering av skolan.

Exempelbild

Jonna Lindman

– Vi har genomfört en grundlig utredning och genomför nu en stor investering som kommer gynna skolgången för flera generationer. Det är mycket glädjande att vi nu kan köra i gång, säger Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

– Det här är en viktig satsning för att vi även i framtiden ska kunna erbjuda en kvalitativ skolgång för Arbogas elever. Den fysiska lärmiljön har stor betydelse och bidrar till elevernas lärande och skolans förmåga att arbeta med sitt uppdrag, säger Ulrika Hansson, Arboga kommuns skolchef.

Ulrika Hansson

Ulrika Hansson


Förslaget som röstats igenom innebär även att Kommunfastigheter i Arboga AB få i uppdrag att göra en förstudie av behoven för de övriga grundskolorna i Arboga kommun. Det kan till exempel handla om utbyggnationer och renoveringar.


Samtidigt fortsätter processen med att införa en ny skolorganisation i Arboga kommun. I utredningen har kommunens tjänstpersoner analyserat olika delar som är viktiga för att grundskolan i Arboga ska kunna hålla en så god kvalitet som möjligt. I arbetet undersöks till exempel hur Arboga kommun kan ge ökad tillgång till elevhälsa, stärka det pedagogiska ledarskapet och hur skolsegregation kan motverkas.


– Eftersom lokalfrågan är så central vill vi se över de övriga grundskolornas behov innan vi tar beslutet om ny skolorganisation. Det handlar om att vi ska få till en bra helhet där de olika delarna går hand i hand, säger Jonna Lindman, kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: