Publicerad

Föryngring av träd på grönyta

Exempelbild

Som ett led i Arboga kommuns trädplan kommer Arboga Kommunalteknik AB att ta bort sju stora granar på grönytan norr om Gäddgårdsskolan.

Granarna växer i gränsen mot gångstråket som löper parallellt med ån. En av dessa granar är angripen av någon sjukdom eller insektsangrepp och mår inte bra. Då dessa träd står så tätt är risken stor att de andra träden redan är smittade och kommer att gå samma öde till mötes.

 

Återplantering kommer att ske.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: