Publicerad

Ahllöfsparken - beskärning av kastanjeträd

Exempelbild

Arboga Kommunalteknik AB kommer med början under v 10 att beskära kastanjeträden i den södra delen av Ahllöfsparken.

Dessa träd har blivit populära tillhåll hos både kajor och annan kråkfågel då kronorna är täta och utgör ett effektivt skydd.

Detta har medfört ett sanitärt problem då stora mänger fågelträck hamnar på gångstråk, parksoffor och papperskorgar. Under varma dagar sprider sig en stank som känns i hela södra delen av parken.


I ett försök att råda bot på problemet eller åtminstone reducera det, kommer Arboga Kommunalteknik AB:s personal att stamma upp träden, glesa ur kronorna och eventuellt ta bort några träd.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: