Publicerad

Fler flyttar in och Arboga växer

Exempelbild

Allt fler väljer att flytta till Arboga. 2021 ökade antalet boende i kommunen med 61 personer, enligt siffror från Statistiska centralbyrån

2019 och 2020 minskade Arboga kommuns invånarantal med cirka 50 personer per år – men nu ökar antalet invånare igen. Vid årsskiftet bodde 14 100 personer i Arboga. De som flyttat hit är främst från övriga Sverige.


De som flyttat hit är framför allt i åldersgrupperna mellan 30 – 44 och barn och ungdomar mellan 0 - 14 år. Fördelningen mellan män och kvinnor bland de nyinflyttade är jämn med totalt 423 män och 434 kvinnor.


– Det är mycket positivt att vi växer och att många vill flytta till Arboga. Därför är det viktigt att vi fortsätter att satsa på utbyggnation av bostäder och att ge god service till våra kommuninvånare, säger Jonna Lindman, kommunstyrelsens ordförande.

Ny skola och bostadsområden

Ett ökat antal barn och elever medför ett ökat behov av verksamhetslokaler. En ny förskola och ett nytt äldreboende är klart, dessutom byggs ytterligare en förskola samt en ny grundskola planeras. Under 2021 byggdes 16 nya villor i Arboga och planering av helt nya bostadsområden pågår.

Hela Västra Mälardalen växer

Arboga kommun är inne i en expansiv fas och siktar på att växa än mer. Under 2021 ökade även Arbogas grannkommuner. Köping ökade med 48 invånare och Kungsör med 42 invånare

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: