Publicerad

Detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Vasagymnasiet och Kastanjen antogs den 18 maj 2021 av kommunstyrelsen. Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan. Den 17 februari 2022 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd och detaljplanen vann laga kraft.

 

Planhandlingar för Vasagymnasiet och Kastanjen Pdf, 2.2 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: