Publicerad

Information om socialtjänstens arbete med barn och unga

Utifrån den påverkanskampanj som pågår mot Sverige som handlar om socialtjänstens arbete med barn och unga finns ett ökat behov av information.

Vi har samlat information och frågor och svar om svensk socialtjänst och särskilt om LVU – lagen om vård av barn och unga. Informationstexterna kommer från den statliga myndigheten Socialstyrelsen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: