Publicerad

Åtgärder för att minska spridningen av sjögull i Arbogaån

För att motverka spridningen av sjögull i Arbogaån beslutade kommunstyrelsen den 22 februari föreslå kommunfullmäktige att Arboga kommun ska arbeta för en samverkan mellan berörda kommuner, Länsstyrelsen i Västmanland och Örebro län. Målet är att med gemensamma krafter minska sjögullet.

Sjögull är en näckroslikande vattenväxt som bildar stora mattor med blad på vattenytan. Där den breder ut sig påverkas ekosystem och försvårar också för bad, fiske och båttrafik. Spridning av sjögull till Arbogaån har skett från sjön Väringen där den planterades in på 1930-talet.

 

- För att lösa problemet med sjögull i Arbogaån måste det till en dialog och samarbete mellan respektive länsstyrelse och berörda kommuner. Att bara göra insatser i Arboga ger inte ett långsiktigt resultat. Det här är något som vi måste göra tillsammans, säger Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Nu närmast ska berörda länsstyrelser och kommuner bjudas in för att föra dialog om en långsiktig strategi för att bekämpa sjögullen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: