Publicerad

Ännu ett starkt ekonomiskt resultat i Arboga kommun

Exempelbild

Foto: Hans Spritt

Arboga kommuns preliminära ekonomiska resultat för 2021 är 29,9 miljoner kronor. Det innebär att kommunen redovisar ett överskott på 21,1 miljoner kronor jämfört med budget.

Under kommunstyrelsens sammanträde, tisdagen den 22 februari, redovisades Arboga kommuns preliminära ekonomiska resultatet för 2021. Det budgeterade resultatet var 8,8 miljoner kronor och det preliminära resultatet är 29,9 miljoner kronor. Huvudorsakerna till överskottet är dels att skatteintäkterna blev högre än förväntat, 22 miljoner mer än budgeterat, dels att alla nämnders verksamhet är i ekonomisk balans.

 

- Det är glädjande att vi fortfarande har en stark ekonomi. De senaste två årens goda ekonomiska resultat gör att vi står bättre rustade inför framtida behov av investeringar och för kommande demografiska förändringar, säger tillförordnade kommundirektör Anders Neuman.

 

- En ekonomi i balans är en förutsättning för att vi fortsatt ska kunna ge våra medborgare en verksamhet av god kvalitet. Pandemin har haft stor påverkan på verksamheten de senaste två åren och inneburit stora utmaningar för vår personal. De har gjort väldigt goda insatser och visat stor uthållighet och förmåga att anpassa och ställa om arbetet. Jag ser med tillförsikt framåt och har en stark tro på Arbogas framtid, säger Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Årsredovisningen beslutas i kommunfullmäktige i april.

 

Vill du veta mer om Arboga kommuns resultat och ekonomiska styrning? Då hittar du mer information här.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: