Publicerad

Skolvalet till förskoleklasserna hösten 2022 är klart

Exempelbild

Alla vårdnadshavare som har barn födda 2016 som ska börja i förskoleklass höstterminen 2022 har haft möjlighet att göra ett skolval och nu är resultatet klart.

− Vi har många elever i grundskolan kommande läsår och vi ser fram emot att få träffa alla blivande 6-åringar och önskar dem välkomna till grundskolan, säger Anu Enehöjd som är verksamhetschef för grundskolan och grundsärskolan i Arboga kommun.

Så fylls platserna

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när ett barn får en skolplacering. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till en placering vid en skola nära hemmet. Därför fylls först platserna på en skola av de barn som hör till skolans upptagningsområde. Om skolan har möjlighet att ta emot fler elever fördelas platserna i tur och ordning utifrån följande kriterier:

  1. Upptagningsområde.
  2. Relativ närhet.
  3. Syskonförtur.

Om vårdnadshavaren inte har gjort ett aktivt skolval genom att skicka in blanketten med önskemål i tid så placerar kommunen eleven på en skola i det upptagningsområde som barnet tillhör. Upptagningsområdena är geografiskt indelade och barnen tillhör det upptagningsområde där de är folkbokförda.


− Vi har att tillgodosett vårdnadshavarnas önskemål om skola om det finns plats på den skola som de har önskat och vi kommer att skicka välkomstbrev från respektive skola, till alla, med information om när och hur inskolningen till skolan startar, berättar Anu Enehöjd.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: