Publicerad

Förslaget till kommunstyrelsen: ny grundskola i kommunens regi

Exempelbild

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska ta ett inriktningsbeslut om att Gäddgårdsskolan rivs och att Arboga kommun bygger en helt ny skola på samma plats.

−Vi har haft två olika förslag att ta ställning till, att kommunen bygger en ny skola där Gäddgårdsskolan står idag eller att vi hyr en ny skola i kvarteret Abborren vid nuvarande silobyggnaden vid Bergmansparken. Och vår bedömning är att det bästa förslaget är en skola i kommunens regi säger, barn- och utbildningsnämndens ordförande, Hans Ivarsson.


Barn- och utbildningsnämnden har haft flera olika parametrar att ta hänsyn till när de har gjort sin bedömning av de två förstudierna. Det handlar bland annat om att äga eller hyra fastigheten i 20 år, storleken och utformningen av lokalerna och skolgårdarna och inte minst de pedagogiska förutsättningarna för att kunna driva bra skolverksamhet över tid.

Nämndens ställningstaganden


· Äga lokaler ­– det är en fördel att kommunen äger skolan eftersom man får fullt inflytande på skolans drift och förändringar som kommer att behöva göras i framtiden. Det är också ekonomiskt fördelaktigt att ha kvar det restvärde som finns i fastigheten efter 20 år.


· Lokalernas utformning ­– den nya Gäddgårdsskolan har en större flexibilitet mellan de olika stadierna, än förslaget om en skola i kvarteret Abborren, eftersom hemvisterna för mellanstadiet och högstadiet är utformade på samma sätt. Förslaget innebär också att särskolan får den lokalyta som de behöver för att kunna anpassa verksamheten utifrån de behov som barn med funktionshinder har. Om elevunderlaget skulle öka mer än dagens statistik visar, något som skett de senaste åren, så finns det en möjlighet att bygga ut skolan.


· Pedagogiska fördelar – med hemklassrum för alla elever får man bättre förutsättningar för både trygghet och studiero som i sin tur gör det möjligt för eleverna att må bra och lyckas i skolan. Eftersom särskolan är placerad centralt i skolan så finns det möjligheter att utveckla samarbetet mellan alla elever och lärare på skolan.


· Skolans utomhusmiljö - förslaget innebär att skolans utomhusmiljö kan följa Boverkets rekommendationer på 30 kvadratmeter per elev. Studier visar att skolbarn som har en egen skolgård leker på ett mer aktivt och fantasifullt sätt än barn som hänvisas till en närliggande park. När barnen har tillgång till en rejäl utemiljö i direkt anslutning till verksamheten kan de få en tredjedel av sitt dagliga behov av fysisk aktivitet underskoltid.

 

Här kan du läsa mer om barn- och utbildningsnämndens inriktningsbeslut Pdf, 211.8 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: