Publicerad

Grundsärskolan flyttar till Engelbrektsskolan i mars

Exempelbild

Grundsärskolan i Arboga kommun har fått mer än dubbelt så många elever som man hade 2019 och lokalerna på Gäddgårdsskolan räcker inte till för verksamhetens behov.

Redan nu behövs ytterligare en klass för de yngre eleverna och till hösten blir det två klasser på högstadiet. Därför har barn- och utbildningsnämnden beslutat att grundsärskolan ska flytta från Gäddgårdsskolan till Engelbrektsskolan den 1 mars 2022.

Hans Ivarsson

Hans Ivarsson

− Antalet elever ökar i både grundsärskolan och grundskolan och vi ser i statistiken att trenden fortsätter de närmaste åren. Om vi ska klara av att bedriva en bra undervisning i en hälsosam arbetsmiljö. för både elever och medarbetare, så behöver vi hitta nya lokaler för särskolan och på Engelbrektsskolan finns det plats, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande, Hans Ivarsson

Grundsärskolan kommer att finnas på Engelbrekstsskolan och flytten, som påbörjas den 1 mars, kommer att utvärderas i november inför 2023 och framåt.


− Det kommer förstås att bli lite oroligt för eleverna med flytten, men jag har fullt förtroende för att pedagogerna gör en trygg flytt till de nya lokalerna, avslutar Hans Ivarsson.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: