Publicerad

Arboga kommun växlar upp sitt stöd för arbete och vuxenutbildning

Exempelbild

Den 1 april 2022 får Arboga kommun ett nytt verksamhetsområde, arbete och vuxenutbildning, som ska se till att fler invånare blir självförsörjande i arbete eller utbildning.

Den 27 januari 2022 beslutade kommunfullmäktige att det ska göras en organisationsförändring som ska stärka Arboga kommuns arbete med arbetsmarknadsverksamheten, försörjningsstödet och vuxenutbildningen. Förändringen innebär att det bildas ett nytt verksamhetsområde – arbete och vuxenutbildning – inom socialförvaltningen.

 

Det finns många företag i kommunen som behöver rekrytera nya medarbetare de närmaste åren. Jobben finns inom de tekniktunga industri- och it-företagen, men också inom transport-, hantverks-, besöks- och restaurangnäringen. Även kommunen behöver nya medarbetare, främst inom vård och omsorg.

 

Tanken är att organisationsförändringen – där kommunen samlar arbetsmarknadsverksamheten, försörjningsstödet och vuxenutbildningen på samma ställe – ska göra att fler blir självförsörjande genom att de får tillgång till kompetensutveckling genom ett arbete eller en utbildning.

Jonna Lindman

Jonna Lindman

– Vi behöver bli mer effektiva och ta vara på de möjligheter som finns på vår lokala arbetsmarknad. Företagen i kommunen behöver medarbetare med rätt kompetens. De vill också att vi ska bli snabbare i handläggningen och att vi ska ta större hänsyn till deras behov och förutsättningar när vi samarbetar kring arbetsmarknadsfrågor, säger kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman.

 

Det nya verksamhetsområdet, arbetsmarknad och vuxenutbildning, kommer också att ge positiva effekter internt inom Arboga kommun.

Ingela Iversen

Ingela Iversen

– Vi har ett stort behov av kompetens inom vården och omsorgen och vi kommer att kunna arbeta närmare varandra inom kommunen för att få fler medarbetare med rätt kompetens, säger socialchefen Ingela Iversen.

Fokus på kompetenshöjande insatser

Kommunens handläggare uppskattar att cirka 45–50 procent av de personer som får försörjningsstöd står klara för arbetsmarknaden, men de behöver mer erfarenhet från yrkeslivet för att kunna skaffa ett arbete.

Därför ska enheten satsa på kompetenshöjande aktiviteter för att dessa personer ska få bättre förutsättningar att lyckas med sitt jobbsökande. Enheten ska också fortsätta och intensifiera samarbetet med primärvården, psykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och näringslivet för att hitta nya vägar till arbete och försörjning.

 

– Vi vill jobba mer proaktivt med att var och en ska hitta sin väg till självförsörjning och egen inkomst i stället för att fastna i ett beroende av bidrag från kommunen, berättar Ingela Iversen.

 

Kommunen måste helt enkelt svara upp mot individens behov och de kompetensförsörjningsbehov som finns hos offentliga och privata arbetsgivare. Med den nya organisationen får Arboga kommun bättre förutsättningar för att möta utvecklingen på hela kompetensmarknaden.

Större rörlighet i arbetsmarknadsregionen

Det är lätt att bo i Arboga och pendla till andra orter för att arbeta eller studera. Det är en tillväxtregion med många jobb inom räckhåll. Det finns också goda möjligheter för den som vill studera vidare efter gymnasiet eftersom det bara är en halvtimmes restid till Örebro, Eskilstuna och Västerås med sina universitetsutbildningar.

 

– Fördelen med vårt geografiska läge är förstås viktig för alla som bor i Arboga och det är bra att det finns möjligheter till pendling. Men vi fortsätter att erbjuda goda möjligheter och tillgång till utbildning i Arboga genom svenska för invandrare, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, vård- och omsorgscollege, vårdbiträdesutbildning, svenska för akademiker och uppdragsutbildningar, yrkeshögskoleutbildnignar och möjlighet till distansstudier via vårt lärcentrum, avslutar Ingela Iversen.

FAKTA OM ARBETE OCH VUXENUTBILDNING

Ny organisation

Arbetsmarknadsverksamheten + försörjningsstöd + vuxenutbildning = arbete och vuxenutbildning med ett 40-tal medarbetare, inom socialförvaltningen.

  • Arbetsmarknadsverksamheten har varit ett eget verksamhetsområde inom socialförvaltningen.
  • Försörjningsstöd har varit en del av verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen inom socialförvaltningen.
  • Vuxenutbildningen har varit ett eget verksamhetsområde inom barn- och utbildningsförvaltningen.

ARBOGAS KOMPETENSMARKNAD I SIFFROR

Utbildning

Andelen högskoleutbildade i Arboga är 31 %.

Riksgenomsnittet ligger på 42 %.

Andelen gymnasieutbildade i Arboga är 27 %.

Riksgenomsnittet ligger på 23 %.

SFI

52 % av eleverna på SFI som klarar minst två kurser, från att ha varit nybörjare två år tidigare.

Riksgenomsnittet ligger på 38 %.

Arbetstillfällen

40 % av Arbogas drygt 5 800 arbetstillfällen finns hos små och medelstora företag inom flera olika branscher: handel, service, it och hantverk. Kommunen är den största arbetsgivaren med mer än 1 200 medarbetare.

Arbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten var 11,5 % i Arboga 2020.

Riksgenomsnittet var 11,8 %.

Utlandsföddas arbetslöshet var 27,3 %.

Riksgenomsnittet var 21,1 %.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: