Publicerad

Exempelbild

Företagare, hjälp oss bli ännu bättre

Under januari 2022 skickar Svenskt Näringsliv ut årets enkät om företagsklimatet till företagare i hela landet. Om du är en av dem som får enkäten i din e-postlåda är det viktigt för oss att du svarar

Ju fler som svarar, desto bättre underlag har vi att arbeta med för att skapa ett ännu bättre företagsklimat.

Har du frågor eller funderingar, hör gärna av dig till näringsliv- och turismenheten i Arboga kommun.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: