Publicerad

Ordsaker. Konstutställning för barn och vuxna av Magnus Lönn

Exempelbild

ORDSAKER är en konstutställning för barn och alla undra som undersöker relationer mellan ord och ting. Utställningen visas i bibliotekets galleri 19 januari - 23 februari.

Orden är ju till för att beteckna olika delar av vår verklighet. Filosofer har i alla tider bekymrat sej för glappet mellan ordet och tinget/verkligheten. Varför ser t ex.ordet skrivbord inte mer ut som ett verkligt skrivbord?

I ordsaker gör det äntligen det. Den här utställningen är en undersökande lek där vi klär av orden deras anonyma trycksvärtekostymer och ser efter vad som händer om man skriver med själva tingen.


Ett enkelt men åskådligt exempel: Om jag skriver ordet J A G med nycklar och ordet D U med nyckelhål läggs till orden JAG och DU en dimension av vad nycklar och nyckelhål kan ge för associationer när de kopplas ihop med dessa båda ord. Tingen medverkar i framställningen av orden. Tingen spelar roller med bokstäverna: ”tingens teater”

Barns förhållande till bokstäver präglas av ett mycket konkret sätt att se och tänka. Vårt alfabet har genom sin abstrakta karaktär ställt till med problem för många barn. Ett exempel ger författaren P.C.Jersild i sin roman ”Fem hjärtan i en tändsticksask”: ”Vad var det då som hakade upp sej? Jag tror numera att det har att göra med form och ljud. För mig var bokstäverna först och främst tecken som påminde om ting, alltså ett slags bildspråk. A såg ut som ett tak, C som en skära och G som en metkrok. Jag var så upptagen med att hitta liknande associationer för alfabetets samtliga tecken att jag helt enkelt inte fattade att det västerländska alfabetet har en annan grundprincip. Tag ordet HUND - vad har det för likhet med en verklig hund? Ingen alls. H:et liknar en piskställning , U:et en hästsko, N:et ramen till en trägrind och D:et en apelsinklyfta.”

 

Den här utställningen vill stimulera barn och alla undra att undersöka och utforska sambanden mellan ord, ting och verklighet. Utställningens idé, form och utförande är gjord av mej, Magnus Lönn och är producerad av Kalmar Konstmuseum samt Byteatern Kalmar län och är gjord med hjälp av bidrag från Konstnärsnämnden (Bildkonstnärsfonden) Sthlm.

 

Magnus Lönn är född i Örebro 1948. Var under åren 1974-2010 verksam som dramatiker och scenograf på Byteatern, Kalmar läns teater. Numera arbetar han som ord- och bildkonstnär och har skapat en mängd utställningar för barn och alla undra som undersöker gränslandet mellan bokstav, bild och ord, bland annat ”Buller om huller” och ”Palaver på greneisiska”, dessa i samarbete med Björn Ed. Utställningen ”Tingens teater” hade 2012 turnerat i 10 år. År 2002 kom en A B SEbok: ”Bråkstavsboken”. 2013 kom ”Fantastikboken”. Hans utställningar visas sedan 2008 på olika museer och konsthallar i landet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: