Publicerad

Ändrad faktureringsperiod för förskola och fritidshem

Från och med 1 januari 2022 har vi en ändrad faktureringsperiod för förskole- och fritidshemsavgiften.

Det innebär att avgiften från och med det datumet tas ut månadsvis i efterskott istället för som tidigare, i förskott.

 

För dig som platsinnehavare betyder det att inga fakturor skickas ut under januari månad. Fakturan för januari i kommer istället i februari och ska betalas den sista februari.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: