Publicerad

Smittskyddsåtgärder för serveringsställen

Exempelbild

På grund av ökad smittspridning av covid-19 gäller sedan den 8 december 2021 nya allmänna råd på serveringsställen och från den 23 december infördes krav på smittskyddsåtgärder.

Krav på åtgärder som gäller från och med den 23 december 2021

 • Servering inomhus ska ske till sittande besökare (men de får gå och hämta mat och dryck vid disk, buffé och liknande, så länge trängsel inte uppstår och minst 1 meter hålls från sittande besökare).
 • Ett sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap åt alla håll.
 • Besökare ska sitta ner vid konsert, idrottsevenemang och liknande som ordnas inomhus på ett serveringsställe.
 • Serveringsstället ska informera sina besökare om hur smittspridningen kan undvikas.
 • Serveringsstället ska erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Serveringsstället ska följa upp sina vidtagna smittskyddsåtgärder.
 • Serveringsstället ska säkerställa att personalen får information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • Serveringsstället ska hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Tillsyn

Det är miljö- och hälsoskyddsenheten vid Västra Mälardalens Myndighetsförbund som ansvarar för tillsynen över kraven för serveringsverksamheter i Arboga och Kungsör. Vi kommer vidta åtgärder om dessa krav inte följs.


Länsstyrelsen har tillsyn över begränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, privata sammankomster med mera.


Vänd dig till oss om du har frågor.

Allmänna råd är inte krav utan råd för hur verksamhetsutövare kan bidra till att minska smittspridningen

Råden är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till dig som bedriver serveringsverksamhet på restaurang, café och liknande. Råden är förslag på åtgärder som du kan göra för att förhindra att trängsel uppkommer i din serveringsverksamhet.

Du kan till exempel:

 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme som gör att dina besökare kan hålla avstånd till varandra
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra
 • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

Mer information

Du hittar mer information hos Länsstyrelsen och i föreskrifter från Folkhälsomyndigheten.

Länsstyrelsen - Smittskydd på serveringsställen

 

Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: